Συνεργασία

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς και θεραπευτές, ώστε να πλαισιώνεται ομαλά η διδασκαλία των Αγγλικών.

error: Content is protected !! (Business Network Computer)